Ölünceye Kadar Kullanma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

İnsanlar doğarlar, yaşarlar, büyürler ve ölürler. Ölmeden önce yapılan bazı hazırlıklar vardır. Bunlardan biri de Ölünceye kadar bakma sözleşmesidir. Nedir bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi? Bir evi, mal yada eşyayı ölünceye kadar kullanım hakkı sizde kalacak şekilde, öldükten sonra belirtmiş olduğunuz kişi, kurum veya kuruluşa bırakmak için yapılan sözleşmenin adıdır. Türkiye de darülaceze gibi kurumlar vardır. Böyle bir kuruma evinizi bırakmak isterseniz tapu dairesine gidip bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bırakmak istediğiniz yer kurum değil de bir şahısta olabilmektedir. Böyle durumlarda da işlem yine pek fazla değişmez. Aynı şekilde bu işlemi tapu dairesinde yapabildiğiniz gibi noter’de de yapabilirsiniz. Gayrı menkulün intifa (kullanma) hakkı kendi üzerinde kalacak şekilde yapılan anlaşma gereği öldükten sonra kullanma hakkına sahip olacaktır diye resmi yoldan vasiyet edilir. Noter de yada tapu’da bir yakınıza bırakmak istediğiniz gayrı menkulde sizden ayrıca akit tablosu da istenmektedir.